Yleistä

LAHTIWOOD-nimiteeman runkona toimii puusta rakennettava ympäristöteos osana laajempaa näyttelykokonaisuutta. LAHTIWOOD syntyi Tapion idean pohjalta ja Saulin kanssa käytyjen keskustelun kautta, josta syntyi laajempi sivustokokonaisuus, johon kuuluu mm.  Youtube-kanava LW-kanava.

Nimikkoteoshanketta varten perustettiin vuonna 2018 nettisivusto ja vuodesta 2023 lähtien sivulla on julkaistu  suunnitelmia muistakin teos- ja rakennushankkeista.

Lisäksi sivusto esittelee tekijöitä, heidän töitään sekä erilaisia projekteja ja suunnitelmia, joissa he ovat mukana. Aiheina sivustolla ovat myös lahtelainen kaupunkikulttuuri, luontokohteet, kaupunkikuva, ja -miljööt sekä pienoismallit. Aiheisiin kuuluu myös (puu)tuotteet, tapahtumat, näyttelyt ja tilaisuudet.

Youtubessa LW-kanavalla on kuunneltavissa ja katseltavissa monipuolisesti Lahteen liittyviä videoita.
Keväällä 2019 avatulla kanavalla on erityyppistä ohjelmaa kuten Lahden paikat -niminen videosarja, jossa julkaistaan Lahteen liittyviä videoita. Lisäksi rautatiet ja pienoisrautatieharrastaminen on kanavalla vahvasti esillä.

Sivusto kahden lahtelaispuusepän tuottama näyteikkuna lahtelaiseen puuosaamiseen ja rakentamiseen, sen perinteisiin ja tulevaisuuden visioihin. Lisätietoja tekijöistä kohdissa TAPIO ja SAULI. Aiheeseen liittyviä kirjoituksia on myös Tapion Puusta ja muusta -blogissa ja Saulin Lahen Lehessä.

info[at]lahtiwood.com

Lahti – Inspiraation lähde

SUOSITUKSIA 

Lahtiwood suosittelee alla olevia lahtelaisia selvityksiä, rakennushankkeita ja visioita. Osa näistä hankkeista saavat myöhemmin oman esittelyn Lahtiwood-sivustolle.

> Muistomerkki vanhalle Yliselle Viipurintielle [lisätietoja]
> Ylisen Viipurintien linjaus (Lahden kaupunginmuseo) [lisätietoja]

Rautateistä on Sauli Hirvosen ylläpitämäsivu oma sivusto tulipyörä.fi

> Sibeliusrata – Hanke Lahden satamaradan palauttamiseksi [lisätietoja]
> Visio pikaraitiotiestä Lahteen -artikkelisarja [lisätietoja] ja Lahti heräsi kiskoliikenteelle [lisätietoja]

MUITA LINKKEJÄ

> ProPuu – Lahtelaista puuosaamista [lisätietoja]
> PuuProffa – Puualan tietoutta [lisätietoja]