Rautatien katu

Rautatien katu on kilpailutyö, jolla Sauli Hirvonen osallistui Lahden kaupungin järjestämään Taideakseli-taidehakukilpailuun vuonna 2017. Kilpailuun saaduilla töillä haluttiin piristää Rautatienkatua.
Kilpailuun osallistui yhteensä 27 työtä, joista 12.12.2017 palkittiin kaksi installaatiota ja kaksi seinämaalausta.

Hankkeen tavoitteena oli mm. rikastuttaa kadunkulkijan kokemusta taiteen keinoin ja ideoida taiteilijalähtöisesti paikat, joihin taideteoksia voidaan sijoittaa sekä valita, hankkia ja toteuttaa taideteokset sijoitettavaksi kadulle.

Päivitetty Rautatien katu -suunnitelma on ladattavissa pdf-muodossa sivun lopulla.

Perusidea

Rautatien katu -suunnitelman ajatuksena on katukiveyksellä korostaa Lahden Rautatienkadun historiallisen ja nykyisen yhteyden merkitystä matkakeskuksen ja keskustan välillä. Aleksanterinkadun lisäksi Rautatienkatu on ollut toinen merkittävä (pää)katu jo kauppalakaudelta (1878-) lähtien. Katu kivettiin vuosina 1905-06. Kadun varrella on aina ollut paljon liikkeitä ja se on toiminut tärkeänä yhteytenä kaupunkiin saapuville ihmisille. Rautatieasemalta kaupungin keskustaan kulkeville rautatie-/kiskoaiheinen kiveys korostaisi konkreettisella tavalla tuota yhteyttä. Myös toisesti suunnasta Lanunaukiolta olisi helppo seurata kivettyä “rautatietä” matkakeskukselle.

Samanlaisia rautatiekiveyksiä on tehty muualla maailmalla, mutta lähinnä ne ovat olleet puretun rautatielinjan muistomerkkejä. Rautatien katu noudattelee perusajatukseltaan Ylisen Viipurintien -muistomerkkiä, joka julkaistiin jo vuonna 2013. Suunnitelmassa käytetään katukiveystä luomaan entisen maantien linjaus nykyiselle kauppatorille.

Tulevaisuudessa kadusta on tarkoitus entisestään kehittää kävelypainotteisena sisääntuloväylänä. Vuoden 2017 Taideakseli-hankkeen tavoitteena on mm. “rikastuttaa kadunkulkijan kokemusta taiteen keinoin” sijoittamalla taideteoksia kadulle ja sen varteen.

Tässä ehdotuksessa Rautatienkadun ilmettä voidaan rikastaa yksikertaisella tavalla: katukiveyksellä.

Rautatien katu on osana rautateihin liittyvä sarjaa, jossa kohteet esitellään tulipyörä.fi-sivustolla. Osa noista tullee esitellyiksi tälläkin sivustolla.

> Lataa suunnitelma pdf-muodossa

Suunnitelma osallistui TAIDEAKSELI-kilpailuun vuonna 2017, ja suunnitelma on julkaistu Lahen Lehessä 2017. Suunnitelmaa on päivitetty vuonna 2023.Sivu on julkaistu 0.8.2023. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Lisätietoja sauli.hirvonen@gmail.com